Erikslustlådan

Malmborgs egna blandfärs, grytbitar av skinka och oxe, skinkschnizel och högrev. Vikt 5 kg.


Innehåll:
Malmborgs egna blandfärs
Grytbitar av skinka
Skinkschnizel
Högrev
Grytbitar av oxe

ca 5 kg.


  499 ;- / st

Erikslustvägen 17